Logga in

Personuppgifter

Då du registrera dig oss hos så registreras dina personuppgifter i vårt system. I enlighet med Personuppgiftslagen, PUL, måste du godkänna och ge ditt samtycke till att vi registrerar dina uppgifter vilket du gör i samband med att du registrerar dig. Du har rätt att få information och begära rättelse av felaktiga personuppgifter samt att få uppgifterna raderade.